Sel nädalal kinnitatud sanktsioonierand võimaldab neile Venemaa ja Valgevene kodanikest arstidele, teadlastele ja tudengitele, kes elasid Eestis juba enne Venemaa sissetungi algust Ukrainasse, taotleda uut elamisluba.

Terviseameti andmetel on aastatel 2022–2023 Eestis arstina registreeritud 9 Venemaalt ja 6 Valgevenest Eestisse tööle tulnud arsti. Samuti 1 hambaarst Venemaalt ja 3 hambaarsti Valgevenest.

Sotsiaalministeeriumi hinnangul on vajalik hoida kõiki arste ja hambaarste, kes on välismaalt Eestisse tööle tulles juba läbinud vastavuseksami ja eesti keele eksami ning kantud terviseameti registrisse õigusega tegutseda arstina või hambaarstina, hoolimata nende päritoluriigist.

Erandid sanktsioonis puudutavad inimesi, kes saabusid Eestisse õppima või töötama enne Venemaa täiemahulise sõjalise agressiooni algust Ukrainas ning kes on teinud kõik vajalikud eesti keele eksamid või läbinud eestikeelse õppekava ja oskavad eesti keelt vähemalt B2 tasemel. Akadeemilistele töötajatele keelenõue ei laiene.

Sanktsioonis erandi tegemine ei tähenda automaatset elamisloa saamist. Iga taotlust vaadatakse eraldi ja hinnatakse, kas inimesel on alust saada uus elamisluba.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo