Sotsiaalministeerium ja Eesti Koostöö Kogu alustavad maikuus regionaalsete koostööpäevakutega “Vaimne tervis algab siit!“. Projektiga otsitakse võimalusi parendada kohaliku omavalitsuse tasandil vaimse tervise edendamist ning pakkuda uudset lähenemist teenuste pakkumisel. Esimene koostöökohtumine toimub 2. mail 2023 Antsla Kultuurimajas.

“Investeerides valdkondade üleselt vaimse tervise ennetusse ja varajasse märkamisse, hoiame igal tasandil kokku palju ressursse. Kuidas täpselt ennetus kogukonna tasandil kõige paremini toimib, on vaja otsustada igas kogukonnas eraldi, lähtudes vajadustest, olemasolevatest vahenditest ning võimalusest suunata lisaressursse ennetusse,” kõneles koostööpäevakute eesmärgist Eesti Koostöö Kogu juhataja Kairi Tilga.

Investeerides valdkondade üleselt vaimse tervise ennetusse ja varajasse märkamisse, hoiame igal tasandil kokku palju ressursse.

“Koostööpäevaku eesmärk on kokku tuua regioonist erinevate asutuste esindajad ja otsustajad, kes igapäevatöös otseselt vaimse tervisega ei tegele ja ühise laua taga tavaliselt ei kohtu. Koos avastame vaimse tervise probleemide ennetuse võimalusi kogukonna tasandil just läbi igapäevaste keskkondade ja nende kujundamise nagu füüsiline keskkond, loodus, digikeskkond, suhteid mõjutavad keskkonnad kodus, koolis, tööl ja kogukonnas,” lisas sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna kogukonna teenuste koordinaator Kaidy Aljama.

2. mail on fookuses Eesti inimarengu aruanne

Esimesel kohtumisel koos Kagu-Eesti esindajatega on fookuses tänavune Eesti inimarengu aruanne, mis andis senisele, valdavalt häirete- ja ravi vähese kättesaadavuse kesksele vaimse tervise käsitlusele uudse vaatenurga, mille fookuses on inimest igapäevaselt ümbritsevate keskkondade kujundamine heaolu ja tervist soosivalt – pere ja kodu, kool, töökoht, digikeskkond, füüsiline keskkond linnaruumis ja maal.

Kohtumine Kagu-Eestis on ühtlasi koostööpäevaku “Vaimne tervis algab siit!” formaadi esimene kohtumine, mille toel jätkatakse vaimse tervise edendamist erinevates Eesti maakondades. Eesmärgiks on leida värskele Eesti inimarengu aruandele tuginedes teadmisi lahendusteks ja koos kohalike ekspertidega märgata olemasolevat kohalikku ressurssi (asutused, oskused, kogukonnad) ja seeläbi aidata kaasa antud piirkonnas vaimse heaolu paranemisele.

Eesti inimarengu aruannet eest vedav Eesti Koostöö Kogu ja Sotsiaalministeeriumi koostööpäevakute “Vaimne tervis algab siit!” esimene kohtumine toimub 2. mail 2023 Antsla Kultuurimajas (Kooli tee 19, Võru maakond).

Auris Aleksandrov, meedianõunik

Sotsiaalministeerium, 28.04.2023

LISAINFORMATSIOON

Tervisearengu instituudi maakonna tervise ja heaolu koondülevaated 2022:

*Koondülevaade Eesti osas.
*Põlvamaa kohta.
*Valgamaa kohta.
*Võrumaa kohta. 
*Vaata ka: Eesti inimarengu aruanne 2023 “Vaime tervis ja heaolu”.