Tervisekassa

Pressiteade

20.04.2023

Töövõimetushüvitisi saanutelt nõutakse raha tagasi, kui inimene on saanud hüvitist alusetult ehk tal puudus selleks õigus. Ühes aastas tehakse keskmiselt pooltuhat ajutise töövõimetuse hüvitistega seotud tagasinõuet.

2022. aastal esitas Tervisekassa inimestele alusetult makstud hüvitiste eest 584 tagasinõuet 112 348 euro väärtuses. Samal põhjusel tehti ka 39 nõuet tööandjatele 11 880 euro eest ja 51 nõuet raviasutustele 81 123 euro eest. Kokku nõuti aluselt makstud töövõimetushüvitisi tagasi 674 korral 205 351 euro eest.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Tervisekassa