Sotsiaalministeerium

Pressiteade

16.04.2023

Täna tutvustati sotsiaalministeeriumis uuringut „Suitsiidse patsiendi käsitlus esmatasandi tervishoius, kiirabis ja erakorralise meditsiini osakondades (SUIPA). Uuringust selgus, et praegune süsteem on suitsiidse patsiendi teekonna vaatest konarlik, piirkonniti väga ebaühtlane ning suuresti tervishoiusüsteemi keskne praktika. Samal ajal esmatasandi spetsialistid tunnevad puudust infost abivõimaluste kohta suitsiidsete inimeste abistamisel.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium