Sotsiaalministeerium

Pressiteade

25.02.2023

Vabariigi Valitsus kinnitas tänasel istungil sotsiaalministeeriumis väljatöötatud heaolu arengukava, millega seatakse strateegilised eesmärgid pere-, sotsiaal- ja töövaldkonnale järgmiseks seitsmeks aastaks.

Heaolu arengukava võtab fookusesse laste ja perede heaolu ja toimetuleku, tööhõive ja tööelu, vanemaealiste toimetuleku ja nende ühiskonda kaasamise, sotsiaalhoolekande süsteemi toimimise ning soolise võrdõiguslikkuse edendamise ja vähemusgruppidele võrdse kohtlemise tagamise.

„Teeb head meelt, et arengukava koostamisse on panuse andnud väga paljud erinevaid valdkondi esindavad partnerid ja Eestimaa inimeste huve esindavate organisatsioonide kaudu tegelikult ka inimesed ise. Soovin kõiki panustajaid tänada, kes võtsid vaevaks kaasa mõelda, mil moel saame kujundada Eestis elukeskkonna, kus kõik inimesed, vaatamata nende eripäradele, tunneksid end turvaliselt, toetatult ning kaasatult. Nüüd on meil on olemas teejuht selle kõige saavutamiseks,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium