Sotsiaalministeerium

Pressiteade

23.02.2023

Tänane võrdse palga tähistab hetke, mil Eesti naised on alates eelmise aasta algusest keskmiselt teeninud välja sama palga, mille mehed teenisid eelmise aasta lõpuks. Seega on Eesti naised pidanud keskmiselt töötama 38 päeva kauem. Eestis on palgalõhe üks Euroopa Liidu suurimaid, ulatudes 14,9 protsendini. Sooline palgalõhe näitab naiste ja meeste keskmise brutotunnitasu erinevust.

„Kuigi palgalõhe on viimase 10 aasta jooksul jõudsalt vähenenud, ei saa me leppida sellega, et naiste ja meeste palgaerinevus on 15%. Oluline on silmas pidada, et palk ei mõjuta meie heaolu ainult nüüd ja praegu, vaid tänasel palkade ebavõrdsusel on pikaajaline mõju ka tulevikus – sellest sõltuvad ka mitmed hüvitised ja pension,“ ütles sotsiaalministeeriumi võrduspoliitika ja toimetuleku osakonna juht Agnes Einman. „Sooline ebavõrdsus töötasus ja –elus on probleem nii inimese kui ka ühiskonna jaoks ning oluline on, et see ei ole paratamatus, vaid tänane olukord, mida saab muuta.“

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium