Sotsiaalministeerium

Pressiteade

21.02.2023

Täna riigikogus Eesti Inimarengu Aruande (EIA) tutvustamise järgselt peetud kõnes tõi sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna juhataja Anniki Lai välja, et vaimse tervise teemale keskenduv EIA annab ühiskonnale sõnumi, et vaimne tervis on oluline ning rõhutas meie kõigi rolli ja vastutust Eesti inimese vaimse tervise toetamisel.

Eraldi keskendus ta kõnes sotsiaalministeeriumi sihtidele, mis on esitatud vaimse tervise tegevuskavas: „Meie kaugemaks sihiks on jõuda tervikliku vaimse tervise süsteemini, kus toimivad üheaegselt kõik osad, alates inimeste endi võimest end hoida ja vajadusel aidata, kättesaadav on kogukonna poolt pakutav tugi ja esmavajalikud teenused, kuni kõige keerukama arstiabini välja. Kõik osad on võrdselt tähtsad ja hetkel pole üheski neis pilt liiga hea,“ ütles Anniki Lai.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium