Sotsiaalministeerium

Pressiteade

17.02.2023

Täna, 17. veebruaril jõustuvad veeseaduse muudatused, millega võetakse üle Euroopa Liidu joogivee direktiiv. Kui seni kontrollisid joogivee käitleja ja terviseamet vee kvaliteeti kraani otsast, siis edaspidi tuleb hinnata joogivee kvaliteediriske ja kavandada nende ohjamine kogu veevarustusahelas alates veevõtukoha valgalast või toitealast kuni kraani otsani. Muudatuste eesmärk on vähendada joogivee varustamisega seotud riske tervisele ja keskkonnale ning tagada ohutu joogivesi kogu elanikkonnale.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium