Eesti Haigekassa

Pressiteade

16.02.2023

Eelmisel aastal olid Eesti tervishoiusüsteemiga rahul 65% Eesti elanikest ja arstiabi kättesaadavust pidas heaks üle poole elanikkonnast, selgus Tervisekassa ja Kantar Emori tehtud uuringust.

Möödunud aastal puutus Eesti tervishoiusüsteemiga kokku ühel või teisel moel 97% kõikidest Eesti elanikest. Kõige sagedamini osteti retseptiravimeid (80%), külastati perearsti või pereõde (69%), käidi hambaarsti juures (59%) või eriarsti vastuvõtul (50%).

Tervisekassa juhi Rain Laane sõnul on inimeste rahuolu riikliku ravikindlustusega jätkuvalt kõrge (71%) ja inimesed väärtustavad Eesti tervishoiukorraldust. „Elanikonna rahulolu meie tervishoiusüsteemiga on küll püsinud heal tasemel, aga näitab ka väikest langustrendi, mis on igati mõistetav. Koroonapandeemia oli kogu tervishoiusüsteemile kurnav ja seeläbi on kannatanud ka arstiabi kättesaadavus, sest nüüd ootavad ravi need inimesed, kes varem sinna ei pääsenud. Ootuspäraselt on rahulolu arstiabiga tugevas seoses teenuse kättesaadavusega. See näitab, et inimeste ootus tervishoiuteenuste kättesaadavusele on pandeemia järgselt suurem, kui me täna pakkuda suudame.” Laane lisas, et kindlasti muretsevad inimesed oma tervise pärast varasemast rohkem, mistõttu pöördutakse ka enam pereõe- või arsti poole, samas on nii arstidest kui õdedest jätkuvalt puudus.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Eesti Haigekassa