Sotsiaalministeerium

Pressiteade

03.02.2023

Tänasel istungil arutas valitsus sotsiaalministeeriumis väljatöötatud heaolu arengukava järgmiseks seitsmeks aastaks ning saatis selle arutamiseks riigikogule.

Arengukava võtab fookusesse laste ja perede heaolu ja toimetuleku, tööhõive ja tööelu, vanemaealiste toimetuleku ja nende ühiskonda kaasamise, sotsiaalhoolekande süsteemi toimimise ning soolise võrdõiguslikkuse edendamise ja vähemusgruppidele võrdse kohtlemise tagamise.
Arengukava koostamisel kaasati arvamust avaldama suur ring partnereid ning kõigile ligipääsetavad avalikud arutelud toimusid näiteks ka Arvamusfestivalil. „Teeb head meelt, et arengukava koostamisel on soovinud sisukalt kaasa rääkida väga paljusid valdkondi esindavad partnerid. Soovin kõiki neid organisatsioone ja inimesi tänada, kes võtsid vaevaks kaasa mõelda, kuidas kujundada Eestis elukeskkond, kus inimestel oleks võrdsed võimalused inimväärseks eluks,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Arengukavaga on võimalik tutvuda sotsiaalministeeriumi veebilehel.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium