Sotsiaalministeerium

Pressiteade

24.01.2023

Arstide liit, tervishoiutöötajate kutseliit, õdede liit ja kliiniliste psühholoogide kutseliit töötajate esindajatena ning haiglate liit ja kiirabi liit tööandjate esindajatena allkirjastasid täna uue kollektiivlepingu aastateks 2023–2024, mis parandab arstide, õdede, hooldajate ja teiste meditsiinispetsialistide töö- ja palgatingimusi ning tagab tervishoius töörahu.

Tunnitasude alammäärad tõusevad alates 1.aprillist 2023 ümmarguselt 20 protsenti ja järgmisel aastal veel 10 protsenti. Et rohkem väärtustada tööd, mida tuleb teha väljaspool tavatööaega, suurendatakse öösel ja nädalavahetusel töötamise lisatasusid ja valveaja tasu koduvalvetes. Alates 1. aprillist 2024 makstakse tervishoius öösel 1,4-kordset ja laupäeval-pühapäeval 1,25-kordset töötasu.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium