Sotsiaalministeerium

Pressiteade

14.01.2023

Täna esitletakse sotsiaalministeeriumis vastvalminud analüüsi välisriikide kaugtööpraktikast ja selle rakendamisest Eestis ning tutvustatakse terviklikku töötervishoiuteenust koos töötervishoiuarstide ravijuhendiga. Samuti tutvustatakse äsja jõustunud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatusi seoses kaugtöö ja töötervishoiuteenustega.

„Tööst põhjustatud haigused tuleb võtta suurema luubi alla, et ei jääks tuhanded haigused, sajad invaliidistumised ja kümned surmad märkamata ja ennetamata. Lisaks on meil kogemust ja tarkust vältida ka kaugtööga seonduvaid terviseriske. Vaimsele tervisele on ülioluline näiteks katkematu puhkeaeg, mida ei lõhesta pühapäevased või kesköised tööalased kõned, sõnumid või e-kirjad,“ märkis tervise ja tööminister Peep Peterson.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium