Sotsiaalministeerium

Pressiteade

11.01.2023

Kaks kolmandikku toimetulekutoetuse saajatest on viimase aasta jooksul kogenud makseraskusi, neist 82% on kokku puutunud võlgnevusega rohkem kui kahel korral, selgus sotsiaalministeeriumi poolt tellitud ja Poliitikauuringute Keskuse Praxis poolt läbiviidud küsitlusest.

„Toimetulekutoetus on riigipoolne abimeede inimestele, kes on sattunud majanduslikesse raskustesse. Me küll kõik loodame, et sellised raskused on lühiajalised, kuid kahjuks läheb tihti ka teisiti,” sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. “Seetõttu peavad kohalikud omavalitsused koostöös Töötukassaga pakkuma inimestele toimetulekutoetuse kõrval tuge ka erinevate teenuste näol, näiteks töö leidmisel või võlgadega toimetulekutarkust,” lisas Riisalo.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium