Sotsiaalministeerium

Pressiteade

29.12.2022

Järgmisest aastast võtab terviseameti senised vaktsineerimise korraldamisega seotud ülesanded üle haigekassa. Samuti lisatakse alates 2023. aastast riiklikku immuniseerimiskavasse COVID-19 vastane vaktsineerimine, et võimaldada tasuta COVID-19 vastast vaktsineerimist ka järgmisel aastal. Alaealiste kaalutlemisõigust ja koolides vaktsineerimist puudutavaid sätteid määrustes ei muudetud.

Immuniseerimise korraldamise nõuete määruse muudatused on vajalikuid seoses vaktsineerimise korraldamise ülesannete üle andmisega terviseametist haigekassasse. Edaspidi hakkab hangitud immuunpreparaatide väljastamise, jaotamise, veo ja säilitamisega kuni tervishoiuteenuse osutajani tegelema terviseameti asemel haigekassa. Terviseametist haigekassasse üleantavate tegevuste arvelt saab terviseamet edaspidi paremini viia ellu põhiülesandeid nagu vaktsineerijate nõustamine, järelevalve immuniseerimiskohtade ja -kava täitmise üle ning nakkushaiguste ennetamine.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium