Sotsiaalministeerium

Pressiteade

28.12.2022

Valitsus kiitis tänasel, 22. detsembri istungil heaks haigekassa rahastatavate tervishoiuteenuste loetelu, mille alusel hakkab haigekassa tulevast aastast tasuma mitmete uute raviteenuste ja diagnostikavõimaluste eest. Uued teenused aitavad muuhulgas tugevdada peremeditsiini, kompenseerida haiglate üldkulusid ja laiendavad võimalusi vähiraviks.

Tervise- ja tööministri Peep Petersoni sõnul maksatakse perearsti nimistu esmakordsel kinnitamisel uuest aastast pearaha kuni 1200 kindlustatud isiku eest, tagades ka uuringute fondi mahu. Muudatuse eesmärk on tagada nimistuga tööd alustavale perearsti meeskonnale töötasu maksmine seni, kuni nimistu kasvab minimaalselt 1200 inimeseni või maksimaalselt 12 kuud. Eesmärk on muuta töö alustamine esmatasandil atraktiivsemaks, leida senisest rohkem uue nimistuga tööd alustavaid perearste. „Vähiravi on ka järgmisel aastal fookuses, ravimiteenustena lisanduvad uued haiglaravimid melanoomi, söögitoruvähi, rinnavähi ja kolorektaalvähi raviks. Et katta viimaste perioodide hinnakasvu, kompenseeritakse tervishoiuteenuse osutajatele suuremas mahus üldkulusid,“ tutvustas terviseministes Peterson olulisi muudatusi.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium