Eesti Rahvusringhääling

Pressiteade

03.11.2022

Lastekaitse liit tegi sotsiaalministeeriumile ettepaneku algatada ravikindlustuse seaduse muutmine, et tagada väikelaste vanemate võrdsem kohtlemine. Seadusemuudatusele on toetust väljendanud nii Reformierakond kui ka Isamaa, sotsiaaldemokraadid on varem sarnase sisuga eelnõu esitanud. Lastekaitse liidu hinnangul on vaja muuta vanemahüvitisejärgne haigus- ja hooldushüvitise arvestamise regulatsioon õiglasemaks.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Eesti Rahvusringhääling