Eesti Haigekassa

Pressiteade

27.10.2022

Tervisekassa investeerib 2023. aastal kuni kolm miljonit eurot innovaatiliste tervishoiuteenuste mõju hindamisse. Innovatsioonitoetuse eesmärk on saada tõenduspõhist infot tervishoiu rahastamisotsuste langetamiseks, mis võimaldab uued kasulikud teenused kiiremini inimesteni viia.

Tervishoiuteenuste rahastamiseks vajab tervisekassa infot, mis kinnitab, et lahendus annab lubatud tervisekasu, on kasutusmugav ja sellega loodav lisaväärtus ületab täiendavad kulud. Lisaks on vaja veenduda, et lahendus võimaldab patsiente paremini aidata kui seda tänaseni on tehtud. Paraku napib innovaatiliste tervishoiuteenuste, sh tervisetehnoloogiate kohta piisavalt andmeid, et hinnata nende potentsiaalset kuluefektiivsust ja tervisekasu. Sellise informatsiooni kogumine on küll tootja vastutus, kuid turul pole selleks piisavalt vajalikke toetusmeetmeid. Seetõttu ongi paljude uute tervisetehnoloogiate kasutusse jõudmine keeruline protsess. Siin tuleb appi tervisekassa innovatsioonitoetus, mis rahastab tervisesüsteemi probleemidest ja vajadustest lähtuvaid katseprojekte, eesmärgiga testida ja hinnata uudseid teenusemudeleid.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Eesti Haigekassa