Sotsiaalministeerium

Pressiteade

24.10.2022

Toimetulekutoetusi on tänavu esimese üheksa kuuga välja makstud ligi 21 000 perekonnale. Sama perioodi võrdluses mullusega on toetuse saajate arv kasvanud 12 000 perekonna võrra. Toimetulekutoetuse saajate arv on kasvanud 61 protsenti.

„Riigi ülesanne on tagada inimeste majanduslik toimetulek ning kaitsta inimesi, kes on tõusvate energiahindade ning teenuste ja kaupade hindade tõttu jäänud majanduslikult keerulisse olukorda,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Lisaks laste- ning peretoetustele ja vanemaealiste elujärje parandamisega seotud sammudele oleme käesoleval aastal tõstnud nii toimetulekupiiri kui ka eraldanud vanemaealistele ning lastele ühekordse toetuse, mis jõuab inimesteni novembrikuus.“

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium