Terviseamet

Pressiteade

05.10.2022

Uus kemikaalide märgistuselement UFI-kood võimaldab tuvastada tootes sisalduvad kemikaalid. Element võimaldab õnnetusjuhtumi korral edastada kannatanule kiirelt käitumis- ja ravijuhised, lähtudes vastava kemikaali koostisest ja omadustest.

Igapäevaselt on kodudes kasutusel erinevad kemikaalid: pesu- ja puhastusvahendid, putukamürgid, liimid, värvid ja palju muud. Nendest osa on tervisele suuremal või vähemal määral ohtlikud. Inimesele võivad ohtu kujutada ka elektrooniliste sigarettide täitevedelikud ja nikotiinipadjad.

Kemikaalide pakenditele lisatakse numbrite ning tähtede kombinatsioon UFI-kood. Tegemist on uue märgistuselemendiga ehk unikaalne koostise tähis (unique formula identifier). Kemikaali kasutamisega seotud õnnetusjuhtumi korral tuleb helistada mürgistusteabekeskuse numbril 16662 ning edastada UFI-kood konsultandile.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Terviseamet