Sotsiaalministeerium

Pressiteade

04.10.2022

Vaimse tervise valdkonnale on 2023. aastal ette nähtud kokku 4,7 miljonit eurot lisaraha, mis aitab arendada erinevaid vaimset tervist toetavaid teenuseid ja pakkuda neid senisest laiemale sihtrühmale. Koos 2022. aastal esmakordselt riigieelarvesse planeeritud rahaga ulatub vaimse tervise teenuste riiklik rahastamine tulevast aastast 7 miljoni euroni.

„Suvel valminud esimene ulatuslik Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring andis meile vajaliku olukorrapildi edasiste tegevuste kavandamiseks. Teame, et Eesti inimesed elavad üha kauem, kuid kogevad erinevaid terviseprobleeme, mis takistavad neil ühiskonnaelus osalemist. Paraku moodustavad neist suure osa vaimse tervise probleemid,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Suurendame investeeringuid inimeste vaimse tervise hoidmisse, kuna vaimse tervise probleemide süvenemine, iseäranis noorte seas, võib oluliselt pidurdada Eesti inimeste heaolu ja toimetulekut ning tuua kaasa palju muid probleeme, mis on nii ühiskonna kui ka perede jaoks igal juhul kallimad kui nende ennetamine. Kui praegu on lisaraha suunatud veel peamiselt abi pakkumisele, siis edaspidi tuleb kindlasti panna rohkem rõhku ennetusele, inimeste eneseabi ja -hoole oskuste suurendamisele.“

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium