Sotsiaalministeerium

Pressiteade

30.09.2022

Valitsus kiitis eilsel istungil heaks ja esitas Riigikogule eelnõu, millega viiakse lõpule kutsealaste sooduspensionite reform. Soodusstaaži on eelnõu järgi võimalik koguda 2030. või 2036. aastani, sooduspensionite määramine ja väljamaksmine jätkub kõigile, kellel on selleks ajaks täidetud staažinõuded.

Eelnõu kohaselt jõuab vähemalt pool nõutavast soodusstaažist veel juurde töötada.
Kui staažinõue on kuni 12 aastat ja 6 kuud (nt meremeestel, töödejuhatajatel jt), saab staaži juurde omandada 2030. a lõpuni ning kui nõutud periood on pikem (nt baleriinidel), saab staaži juurde omandada 2036. a lõpuni.
Veelgi pikem üleminek, 2049.aasta lõpuni, on ette nähtud põlevkivi all- ja pealmaa kaevandamise, põlevkivi töötlemise ja põlevkivi rikastamise alal töötavatele inimestele.
Sooduspensionite reformimiseks allkirjastasid Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Ametiühingute Keskliit ja sotsiaalministeerium tänavu ka hea tahte leppe.

„Sooduspensionite reformimisega astume suure sammu edasi, et tagada tulevikus töötajaile nende panusest lähtuvaid ja väärikat äraelamist lubavaid pensione,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Inimestele turvatunde andmiseks oleme ette näinud pika ülemineku, mis võimaldab omandada sooduspensioni määramiseks puuduolevat staaži või valmistuda karjääripöördeks.“

„Tugineme reformi läbiviimisel ametiühingute, tööandjate ja valitsuse kolmepoolsele hea tahte kokkuleppele, mis muudab inimeste tagatised kaasaegsemaks. Elupõlise pisku pensioni asemele astub enam väärikust pakkuv karjäärivahetusprogramm ja töö tõttu tervise kaotanutele lihtne tuvastusmenetlus koos täiendava hüvitisega. Kokkulepe kuulub täitmisele täies mahus ja kuigi käesolev eelnõu puudutab ainult pensionidega seonduvat, on tööministri töölaual juba uute tagatiste täpse kokkuleppimise kava,“ ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium