Sotsiaalministeerium

Pressiteade

06.07.2022

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile veeseaduse muudatused, millega võetakse üle Euroopa Liidu joogivee direktiiv. Kui seni kontrollisid joogivee käitleja ja terviseamet vee kvaliteeti kraani otsast, siis edaspidi tuleb hinnata joogivee kvaliteediriske ja kavandada nende ohjamine kogu veevarustusahelas alates veevõtukoha valgalast või toitealast kuni kraani otsani.
„Muudatuste eesmärk on tagada ohutu joogivesi kogu elanikkonnale, vähendades joogivee varustamisega seotud riske tervisele ja keskkonnale. Riskipõhine joogivee ohutuse hindamine võimaldab veekäitlejatel edaspidi keskenduda just neile riskidele, mis on konkreetses piirkonnas,“ ütles rahvatervise osakonna nõunik Ramon Nahkur.

Muudatus mõjutab umbes 600 veekäitlejat, sh ettevõtted, eraisikud, mittetulundusühingud, ühistud, kes teenindavad Eestis riikliku järelevalve all olevat 1355 veevärki. Ligi 700 veevärgile tellib riik hüdrogeoloogilise uuringu, millega määratletakse nende veevõtukohade toiteala. Riskihindamise lihtsustamiseks on plaanis arendada ka veebipõhine rakendus, mis võimaldab veekäitlejail edaspidi hinnata võimalikke valgalast või toitealast ning veevarustussüsteemist tulenevaid riske ja ohtusid joogivee kvaliteedile. Terviseamet määrab prioriteetsed avalikud vee tarbimiskohad, kus tuleb hakata samuti riske hindama, nt haiglad, haridus- ja hoolekandeasutused, majutusasutused jt.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium