Sotsiaalministeerium

Pressiteade

01.07.2022

Alates 1. juulist 2022. aastast on võimalik majanduslikult raskesse olukorda sattumise korral taotleda toimetulekutoetusega koos ka eluasemelaenu tagasimakse hüvitamist sarnaselt üüri kulude hüvitamisega.
Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on muudatuse eesmärk tagada vähekindlustatud perede parem toimetulek olukorras, kus majanduslikesse raskustesse sattumisel ähvardab ka oht oma kodu kaotamisel. „Muutunud majanduslikes olukordades peame igakülgselt aitama ja toetama oma inimeste igapäevast toimetulekut.”

2021. aastal maksid kohalikud omavalitsused toimetulekutoetust 9 806 leibkonnale. Toimetulekutoetust sai kokku 16 508 inimest, mis moodustab 1,2% Eesti elanikest. Prognoosi järgi suureneb muudatusega toimetulekutoetusele kvalifitseeruvate leibkondade arv umbes 900 võrra. Neile lisanduvad need, kes on juba täna toimetulekutoetuse saajad ning kes võivad samuti vajada eluasemelaenu tagasimakse kuludega arvestamist.

Eluasemelaenu arvestamisel toimetulekutoetuse määramiseks lõi Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) uue funktsionaalsuse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse STAR, mis on kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate üks peamisi töövahendeid.

„Hetkel pingelises ajakavas loodud IT-lahendus muudab eluasemelaenu arvestamise toimetulekutoetuse määramisel võimalikuks kõigi seda vajavate inimeste jaoks,“ rääkis STARi valdkonna juht Karin Rits ning lisas, et järgnevatel kuudel on TEHIKul plaanis seda edasi arendada. „Soovime, et see oleks tulevikus nii kohalike omavalitsuste kui ka inimeste jaoks mugav ja kasutajasõbralik keskkond ning loodame täislahendus valmis saada uue aasta alguseks.“

Käesoleva aasta esimesest juunist on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium