Sotsiaalministeerium

Pressiteade

17.06.2022

Pikaajalise hoolduse poliitikate arendamisel on meie eesmärk võimaldada inimestel võimalikult kaua elada inimväärset ja iseseisvat elu oma kodus. Kui aga tekib vajadus hooldusteenuse järgi, peab see oleme kättesaadav ning kvaliteetne, rõhutas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo Roomas toimuval ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) konverentsil.
Riisalo juhib vananemisküsimusi käsitleval konverentsil ümarlauda, kus otsitakse lahendusi ühiskonna vananemisest tingitud pikaajalise hoolduse probleemkohtadele.

Sotsiaalkaitseministri sõnul on terve Euroopa otsimas viise lahendamaks eesseisvaid probleeme seoses elanikkonna vananemise ning võimaliku hoolduskoormuse suurenemisega. Ühe probleemkohana tõi Riisalo välja, et pikaajalise hoolduse, eriti asendushoolduse eest tasumine on inimestele ja nende peredele kulukas ning võib viia madalama sissetulekuga inimesed vaesusriski. „Vaja on teha muudatusi rahastamismudelites, et vähendada inimese oma panust ja kaasata probleemi lahendamisse riiklikke vahendeid,“ ütles minister.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium