Sotsiaalministeerium

Pressiteade

10.06.2022

Osalise töövõimega inimestest töötas 2020. aastal 61%, mis on kõrgem töövõimereformile seatud eesmärgist kaasata tööturule pooled osalise töövõimega inimestest, selgub reformi hindamisest. Puuduva töövõimega inimestest töötab umbes viiendik.

– Osalise töövõimega inimeste töötamine kasvas ca 5% kiiremini kui samast soost, vanuses ja elukohaga inimestel keskmiselt.
– Üle poole sihtrühmast (52%) pooldab, et osalise töövõimega inimeselt oodatakse töötamist, õppimist või töö otsimist. 2017.a pooldas seda vaid kolmandik sihtrühmast.
– Vähenenud töövõimega inimeste sissetulekud ja hinnang enda toimetulekule paranesid.
– Töövõimereformi eesmärgid saavutati.

„Töövõimereformi keskne idee oli vähenenud töövõimega inimeste kaasamine tööturule, et ühelt poolt parandada inimeste elukvaliteeti ja teisalt suurendada tööjõupakkumist Eestis. Õnnestumine eeldas nii vähenenud töövõimega inimeste endi, tööandjate kui ka laiemalt ühiskonna hoiakute muutust ja praeguseks on näha, et see on ka vilja kandnud,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Vähenenud töövõimega inimeste potentsiaali töötajatena hindavad ka tööandjad. „Üha süveneva tööjõupuuduse keskkonnas on tööhõive suurendamine meie majanduse võtmeküsimus. Vähenenud töövõimega inimeste kaasamine tööellu loob tööandjale rohkem võimalusi, rikastab tööturgu ja tõstab Eesti inimeste elatustaset. Tööandjate jaoks on see prioriteetne teema, millega tuleb järjepidevalt tegeleda,“ ütles Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium