Sotsiaalministeerium

Pressiteade

09.05.2022

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele uuendatud toetuse andmise tingimused, mille kohaselt saavad tööandjad taas taotleda töötukassast toetust rahvusvahelise kaitse saajate töölevõtmiseks. Meetmest toetatakse nii tööalaste koolituste, eesti keele õppe, kvalifikatsiooni saamise ja tõlkekulude hüvitamist kui mentorluse tasu.

„Pean oluliseks tööandjate toetamist, kes pakuvad Ukraina sõjapõgenikele tööd, võimaldades neil endile ja oma perele sissetulekut teenida. Kuigi Ukraina töötajad on olnud Eesti tööandjate jaoks hinnatud tööjõud, peab ajutise kaitse saajate puhul silmas pidama, et neile on Eesti töökeskkond harjumatu ja töö leidmine keerulisem. Pakutavad töökohad ei pruugi vastata inimeste keeleoskusele ega tööalasele ettevalmistusele. Seetõttu on Ukraina sõjapõgenike palkamisel oluline aidata neid just kvalifikatsiooni, koolituste, keeleõppe ning tõlketeenustega,“ sõnas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium