Sotsiaalministeerium

Pressiteade

03.05.2022

Eesti Ametiühingute Keskliit, Eesti Tööandjate Keskliit ja sotsiaalministeerium allkirjastasid 2. mail hea tahte kokkuleppe sooduspensionite reformimiseks. Ühiselt lepiti kokku soodustingimustel vanaduspensioniteks ja väljateenitud aastate pensioniteks vajamineva staaži kogumise lõpetamine 2031.; 2037. ja 2050. aastaks.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on tegemist olulise edasiminekuga pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks, arvestades nii vananeva rahvastiku, muutuva tööturu kui inimeste tervisele ohutu töökeskkonna tagamise väljakutsetega. „Tänase kokkuleppega oleme astunud edasi suure sammu selleks, et tulevikus oleks võimalik tagada töötajatele nende panusest lähtuvaid ja väärikat äraelamist lubavaid pensione.“

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on oluline, et sooduspensionite reformimiseks sotsiaalpartneritega sõlmitud kokkulepe on saavutatud kõigi osapoolte huvidega arvestades ning tervise tõttu hõivest välja langemise ennetamiseks võetakse kasutusele uus töövõimetuse ennetamise süsteem. „Peame ennetama inimeste tööhõivest välja langemist ka pikaajalise haiguselehe ajal. Seetõttu on mõistlik võimaldada inimestel jätkata töötamist nende terviseseisundiga kohandatud tingimustes ning saada sel ajal palgavahe hüvitist ja töötamist toetavaid teenuseid.“

Kokkuleppe kohaselt töötavad sotsiaalpartnerid 2022. aastal koostöös välja karjäärivahetust toetava tööturumeetmete paketi, et toetada sooduspensionite reformist mõjutatud inimeste tööalaseid üleminekuid kuni viieaastase perioodi jooksul. Lisaks räägitakse läbi ja lepitakse 2022. aasta lõpuks kokku tööst põhjustatud haiguste (sh kutsehaiguste) kiire hüvitamise süsteemi põhimõtetes. Uut tööst põhjustatud haigestumise hüvitamise toetust rakendatakse täies mahus hiljemalt soodustingimustel vanaduspensionite staaži kogumise lõpukuupäevast.

Tervise tõttu tööhõivest väljalangemise ennetamiseks töötatakse koostöös sotsiaalpartneritega välja ja rakendatakse alates 1. aprillist 2024 uut töövõimetuse ennetamise süsteemi, mille hulgas kaalutakse tervisekahjustusega töötajale pikaajalise haiguslehe ajal võimaluse andmist terviseseisundiga kohandatud tingimustes jätkata töötamist, saada sel ajal palgavahe hüvitist ja töötamist toetavaid teenuseid.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium