Eesti Haigekassa

Pressiteade

13.03.2022

Haigekassa prioriteetideks esmatasandi teenuste toetamisel olid 2021. aastal perearstide sujuva töö tagamine vaktsineerimisel, õendusteenuse lisarahastus hooldekodudes ning e-konsultatsioonide juurutamine perearstide ja eriarstide vahel. Kokku rahastas haigekassa mullu perearstiteenuseid 180 miljoni euro ulatuses.

Perearstid tegid 2021. aastal kokku 8 miljonit vastuvõttu, keskmiselt käis üks inimene aasta jooksul oma perearsti juures 7,4 korral. 2021. aasta lõpus korraldatud haigekassa ja Kantar Emori uuringust selgus, et 85% Eesti inimestest on perearsti kättesaadavusega rahul. Viimasel perearsti või pereõe vastuvõtul pakutud arstiabiga jäi rahule 85% kõikidest Eesti elanikest.

Püsiva õendusteenuse tagamiseks kõigis maakondades suunas haigekassa 2021. aastal õendusteenusele juurde 540 000 eurot, millest said hooldekodud maksta õele puhkuse asendustasu ning palgata õde ka poole koormusega. Haigekassa rahastas õendusabi kokku 2021. aastal 49 miljoni euro eest.

Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhi Külli Friedemanni sõnul võimaldavad muudatused senisest paremini leida õdesid hooldekodusse tööle. „Tervishoiutöötaja peab olema hooldekodude elanikele igapäevaselt kättesaadav. Tihti mitmekümne kilomeetri kaugusel töötav perearst ei ole selleks piisav lahendus,“ selgitas Friedemann.

Selleks, et inimene saaks perearsti või -õe juurest oma murele võimalikult kiire ja tõhusa lahenduse, on oluline pidevalt arendada edasi perearstide koostööd eriarstidega. E-konsultatsioon on üks vahenditest, mis parandab perearstilt eriarstile liikuva info kvaliteeti ning säästab ka patsientide aega, sest enam ei pea alati ise eriarstile pöörduma. Eriarstiga konsulteerib perearst elektroonselt ning kogu ravi toimub perearsti koordineerimisel. Perearstide ja eriarstide vaheliste e-konsultatsioone võimaldavate erialade valik suurenes eelmise aasta ettevalmistuste tulemusel 2022. aasta alguses 29 alalt 31 peale. See tähendab, et käesolevast aastast on perearstidel võimalus digitaalselt konsulteerida varasematele erialadele lisaks laste oftalmoloogia ning plastika-ja rekonstruktiivkirurgia arstidega.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Eesti Haigekassa