Eesti Haigekassa

Pressiteade

09.03.2022

Sellest nädalast on Haigekassa kodulehe COVID-19 rubriigis andmestik, mis pakub lihtsustatud võrdlust vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimeste haigestumisest, haiglasse sattumisest ja üldsuremusest alates vaktsineerimise algusest. Andmestikust selgub, et vaktsineeritud inimesed satuvad COVID-19-ga haiglasse kuni kümme korda harvem.

Koroonaviirusega nakatumine on hetkel langustrendis, kuid vanemaealiste haigestumine püsib samal tasemel. Ehkki COVID-sse haigestumine on suurem nooremas populatsioonis, on vaktsineerimise mõju nakatumise vähendamisele suurem just vanemate inimeste seas. „Kui me vaatame andmeid alates vaktsineerimise algusest, haigestuvad 12-17 aastaste vanusegruppi kuuluvad vaktsineeritud inimesed rohkem kui kaks korda harvemini kui samas vanuses vaktsineerimata inimesed. Vanusegrupis 65-74 haigestuvad vaktsineeritud inimesed kolm korda harvem kui need, kes ennast vaktsineerinud ei ole,“ rääkis analüütika osakonna juhataja dr. Kadri Haller-Kikkatalo.

Vaktsineerimata jätmise mõju võib aga COVID-19 haiglasse sattumise vaates olla veelgi suurem. „Andmetele toetudes satub 75+ vanusegrupis mitte-vaktsineeritud inimesi haiglasse üle viie korra enam, kui neid, kes on ennast vaktsineerinud. Eriti selgelt tuleb vaktsineerimise kasu välja vanusegrupis 65-74, kus vaktsineerimata inimestel on haiglasse sattumise oht koguni kümme korda suurem kui neil, kes on lasknud ennast vaktsineerida,“ lisas dr. Haller-Kikkatalo.

Kui vaadelda suremuse andmeid, puudutab see eelkõige vanemat elanikkonda, kuid ka üldsuremus on kõikides vanusegruppides kordades madalam vaktsineeritud inimeste seas.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Eesti Haigekassa