Sotsiaalministeerium

Pressiteade

09.02.2022

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik osaleb täna, 9. veebruaril Prantsusmaal toimuval kõrgetasemelisel konverentsil, kus arutletakse Euroopa Liidu rolli üle madala ja keskmise sissetulekuga riikide tervishoiusüsteemide toetamisel. Homme, 10. veebruaril toimub Euroopa Liidu terviseministrite kohtumine, kus on peateemadena kõne all koostöö tugevdamine rahvatervise, sh mittenakkushaiguste ennetamise valdkonnas ning COVID-19 kriisi lahendamine.

„Euroopa Liit on COVID-19 pandeemias üldiselt hakkkama saanud ja suutnud olukorrale kiirelt reageerida. Piiriüleste tervisekriiside korral peame jätkuvalt oluliseks Euroopa Liidu riikide ühist tegutsemist ja meetmete koordineerimist. Heaks näiteks koostööst on olnud COVID-19 vaktsiinide ühine hankimine ning turvalise ja mugava reisimise võimaldamiseks COVIDi tõendite kasutuselevõtmine,“ ütles tervise ja tööminister Tanel Kiik. „Ravimite, meditsiinitarvikute ja vaktsiinide hankimisel peame edaspidi koostööd veelgi tihendama. Lisaks on pandeemia toonud teravalt esile vaimse tervise mured, sõltuvusprobleemid, liigse alkoholi- ja tubakatarbimise, millest tingitud negatiivsete tervise- ja sotsiaalsete mõjude leevendamisele tuleb liikmesriikidel senisest enam tähelepanu pöörata.“

Lisaks Euroopa Liidu riikide koostööle pandeemia olukorras on kohtumisel kavas laiem arutelu sellest, milline on Euroopa Liidu panus rahvatervise edendamisse, sh mittenakkushaiguste ennetamisse ning millisel viisil on võimalik näiteks harvikhaiguste, vähktõve, antimikroobse resistentsuse või vaimse tervise probleemide ennetamisega Euroopa Liidus kõige tõhusamalt üheskoos tegeleda. „Peame vaatama oma tegevust laiemalt, teadvustama, et paljud tervist mõjutavad tegurid on väljaspool tervishoidu ja ka teised Euroopa Liidu poliitikad mõjutavad inimeste tervist. Näiteks on Euroopa Liidu siseturu- ja põllumajanduspoliitikal suur mõju inimeste tervisekäitumisele, üldisele elukeskkonnale ja tarbimisharjumustele ning nende tervisemõjudega ka arvestatakse poliitikakujundamisel üha enam,“ lisas minister Kiik.

Täna, 9. veebruaril toimub kõrgetasemeline tervise- ja välisministrite konverents, mis keskendub Euroopa Liidu panusele rahvatervise ja tervishoiu edendamisel globaalsel tasandil, mh arutletakse Euroopa Liidu rolli üle madala ja keskmise sissetulekuga riikide tervishoiusüsteemide toetamisel. „Koroonaviiruse ülemaailmse leviku tõkestamisel on olnud suurimateks väljakutseteks tervishoiusüsteemide toimepidevuse tagamine ning inimeste piiratud juurdepääs COVID-19 vastastele vaktsiinidele. COVID-19 vaktsiinide ülemaailmse kättesaadavuse parandamisel on oluline roll vaktsiinide jagamise algatusel COVAX, kuhu panustab ka Eesti riik,“ ütles minister Tanel Kiik.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium