Sotsiaalministeerium

Pressiteade

30.01.2022

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kutsus eile pikaajalise hoolduse ümarlauale kolm ministrit ja ministeeriumite esindajad, et arutada, kas ja kuidas jõuda sotsiaalvaldkonna täiendava rahastuseni ning milline pikaajalise hoolduse rahastusmudel sobib kõige paremini Eestile.

Arenguseire Keskus tutvustas kohtumisel riigikogu tellitud raporit „Pikaajalise hoolduse tulevik. Arengusuundumused aastani 2035“. Lisaks sotsiaalkaitseministrile, tervise- ja tööministrile ning riigihaldusministrile osalesid kohtumisel ka riigikontrolör, õiguskantsleri kantselei, rahandusministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti, haigekassa ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhid.

Arenguseire Keskuse raport toob välja, et pikaajalise hooldusega seotud kulud on ühiskonnas peidetud. „Kuna lähedased enamasti ei suuda tasuda hoolduse eest, tuleb jääda abivajaja eest hoolitsemiseks tööturult kõrvale,“ ütles Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov. „Pärast hooldusperioodi lõppu on abiandja ise tihtipeale sattunud abivajajate hulka, sest on nii füüsiliselt kui vaimselt kurnatud. Samuti on ta rahaliselt kehvemas seisus, kuna tööstaaži katkemise tõttu jääb ka pension keskmisest väiksemaks. Eesti riik panustab praegu pikaajalisse hooldusesse kaks korda vähem kui meiega samal arengutasemel olevad riigid. Praegu ei ole enam võimalik täiendavate rahastusallikate loomiseta liikuda tulemuslikuma pikaajalise hoolduse süsteemi suunas,“

Sel aastal peame valitsusele välja pakkuma memorandumi alternatiividega, mis tagaksid sotsiaalvaldkonna ja pikaajalise hoolduse jätkusuutliku tuleviku,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Soovime rakendada juba järgmisel aastal komponendipõhist rahastusmudelit ja juba sel aastal viia valitsusse eelnõu koos rahavajaduse taotlusega.“

Ministri sõnul otsitakse lahendusi, et tulevikus kataksid riik ja omavalitsus inimese pensionist üle jääva hooldekodu kohatasu maksumuse ehk inimene tasub ainult majutuse ja toitlustuse eest. „See esialgne sisulist muutust toov lahendus läheks riigile maksma umbes 50 miljonit eurot aastas.“

Sotsiaalministeerium on sel kevadsuvel ette valmistamas seadusemuudatusi, et leevendada hooldekodude kohatasu hinnatõusu ja lahendada pikaajalise hoolduse probleeme laiemalt. Lisaks on eesmärk suurendada omastehooldajate sotsiaalseid garantiisid.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium