Terviseamet

Pressiteade

31.12.2021

Eelmisel aastal käivitas Tartu Ülikool reovee analüüsil põhineva SARS-CoV-2 eelhoiatuse seiresüsteemi, mis andis epidemioloogidele olulist infot koroonaviiruse leviku kohta. Uuest aastast võtab Terviseamet ülikoolilt uuringu üle.

Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Merli Jõemaa selgitas, et Tartu Ülikooli eesmärk oli SARS-CoV-2 reoveeseire süsteemi välja töötamine ja meetodi arendamine. „Plaan nägi ette, et väljatöötatud reoveeuuringu osa antakse hiljem üle riiklikule laborile. Nüüd on see hetk kätte jõudnud ja järgmisest aastast viiakse laboriuuringud läbi Terviseameti Nakkushaiguste Laboris,“ lisas ta. Standardiseeritud metoodikal põhinevad rutiinsed regulaarsed seired ei ole üldjuhul teadusasutuse tegevuse eesmärk ning riiklikul tasemel seiret korraldab riik. “Seepärast toodi reovee seire Terviseameti koordineerimise alla,“ rääkis Jõemaa.

Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori ja reoveeuuringu senise juhi Tanel Tensoni sõnul on reoveeseire metoodika nüüdseks töökindel ja Terviseamet saab regulaarse seirega sujuvalt jätkata. „Tartu Ülikooli ja Terviseameti koostöö reoveeseire vallas jätkub siiski ka edaspidi, sest koroonaviirusega seonduvalt tuleb pidevalt uut infot. Oleme konsultantidena jätkuvalt olemas, kui peaks olema vaja metoodikat edasi arendada või kohandada. Samuti tegeleme edasi viirusetüvede genotüpiseerimisega,“ ütles Tenson.

Varasema 60 proovi asemel võetakse nüüd keskmiselt 34 proovi nädalas, kuid uuringu kvaliteeti see ei mõjuta. Proovid kogub vastavalt Terviseameti tellimusele Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Seireprotsessi sisus rohkem muudatusi ei tule, jätkub koostöö Tartu Ülikooliga. Seirekava hinnatakse iganädalaselt üle ning vajadusel tehakse muudatusi vastavalt epidemioloogilisele olukorrale.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Terviseamet