Sotsiaalministeerium

Pressiteade

27.12.2021

Valitsus kiitis heaks ligipääsetavuse eelnõu, millega lihtsustatakse erivajadustega inimeste iseseisvat toimetulekut. Elektrooniliste toodete ja teenuste arendamisel ning pakkumisel tuleb ettevõtjatel edaspidi arvestada ka erivajadustega nagu nägemis- või kuulmispuue või probleemid motoorikaga.

Aktiivselt ühiskonnaelus osalemine on kahjuks jätkuvalt paljudele inimestele keeruline, kes sooviksid õppida, töötada ja muul moel kaasatud olla, kuid keda piiravad tehnilised lahendused. Tehnoloogia areneb aga pidevalt ja nii infokeskkond kui ka tooted ja teenused peavad olema kasutatavad, sõltumata inimese erivajadusest,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Kaasavamatest lahendustest võidavad nii puudega inimesed, lapsed, eakad kui igaüks, kellel ajutine tervisehäda ei võimalda kõiki meeli kasutada.“

Uued reeglid puudutavad tarbijatele suunatud tooteid ja teenuseid nagu finantsteenused, e-kaubandus, infotablood ja iseteenindusterminalid, elektroonilise side teenused ja lõppseadmed, audiovisuaalmeedia tarbimiseks vajalikud teenused, e-raamatu teenus, hädaabiühendus, arvutite riistvara- ja operatsioonisüsteemid. Eesmärk on, et inimene ei jää toodete ja teenuste kasutamisel oma erivajaduse tõttu hätta, vaid leiab alternatiivse formaadi.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on kasutaja teekond alates koduuksest kuni teenuse või kaubani soovitud asukohas oluline kõigile inimestele. „Uued ligipääsetavuse nõuded tagavad, et ka elektroonilised teenused ja seadmed oleksid mugavalt ja kasutajasõbralikult kasutatavad eriti neile, kel pole võimalik mõnd meelt kas ajutiselt või püsivalt kasutada, aga ka neile, kel erivajadust pole. Ligipääsetav teenus on inimesele paremini tajutav, mõistetav, mugavamalt kasutatav ja töökindlam. Eelnõu näeb ette baaskriteeriumid, mida mingi toode või teenus peab täitma, kuid see, kuidas üht või teist nõuet täita, on ettevõtja valida, et jätta ruumi innovatsioonile,“ rääkis Sutt.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium