Sotsiaalministeerium

Pressiteade

17.12.2021

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse ja vaktsiinikindlustuse käivitamise eelnõu. Loodav patsiendi- ja vaktsiinikindlustuse süsteem aitab muuta tervishoidu patsientide jaoks turvalisemaks ning lihtsustab võimaliku kahju korral hüvitiste saamist.

Tervishoiuteenuse osutaja kohustuslikust vastutuskindlustusest ehk nn patsiendikindlustusest on abi inimesele, kes saab raviprotsessis tervisekahju, mida oleks olnud võimalik vältida.
Vaktsiinikindlustus on toeks inimesele, kellel on vaktsineerimise järel esinenud haruldane, kuid tõsine kõrvaltoime.
Loodava süsteemi eesmärk on muuta tervishoidu turvalisemaks ning julgustada inimesi vaktsineerima, kaitstes seeläbi ennast ja teisi ohtlike nakkushaiguste eest.
„Eesti tervishoid on väga kõrgel tasemel, ent sarnaselt muude eluvaldkondadega, võib kahjuks ka meditsiinis tulla ette juhtumeid, kus kõik ei lähe plaanipäraselt. Uus kindlustussüsteem kaitseb sellises olukorras patsiente senisest paremini ja pakub täiendavat turvatunnet,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Patsiendikindlustus soodustab ühtlasi ravivigadest teavitamist ja nende ennetamist. Kahe uue kindlustusega muutub inimese jaoks lihtsamaks hüvitise saamine, kui ravi või vaktsineerimise käigus on tervis kannatada saanud.“

Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadusega tekib raviasutustele kohustus vastutuskindlustuse lepingu sõlmimiseks. Kui praegu on patsiendil võimalik nõuda hüvitist otse raviasutuselt või kohtu kaudu, siis edaspidi tegeleb kahju hüvitamisega raviasutuse kindlustusandja. Pärast kindlustusseltsilt otsuse saamist jääb patsiendile võimalus pöörduda lepituskomisjoni poole otsuse vaidlustamiseks. Lepituskomisjon luuakse terviseameti juurde.

Koos vastutuskindlustuse regulatsiooniga luuakse kahjujuhtumitest teavitamise kord ning kaasajastatakse patsiendiohutuse tagamise nõudeid. Need on tervishoius kauaoodatud ja vajalikud muudatused, mis aitavad ohu- ja kahjujuhtumeid ennetada ning seeläbi raviteenuste kvaliteeti ja ohutust parandada.

Vaktsiinikindlustuse loomiseks kehtestatakse vaktsiinide turustajale kohustuslik kindlustusmakse, mille suurus sõltub Eestis kasutamiseks turustatud vaktsiinidooside arvust ning valitsuse kehtestatud maksemäärast. Kindlustusmaksetest kaetakse hüvitiste maksmisega seoses Eesti Haigekassale ja Ravimiametile tekkivad kulud.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium