Terviseamet

Pressiteade

16.12.2021

Mitmed meditsiiniseadmete levitajad väidavad, et müüdavad tooted on Terviseameti poolt soovitatud või heaks kiidetud. Tuletame meelde, et Terviseamet ei anna heakskiitu meditsiiniseadmetele.

Meditsiiniseadmete turule toomine on tootja ainuvastutus. Edasimüüja peab veenduma, et tootja on vajalikud nõuded täitnud. Väited Terviseameti soovituse või heakskiidu kohta on eksitavad ega vasta tõele. Terviseamet teostab meditsiiniseadmete üle turujärelevalvet.

Meditsiiniseadme reklaam peab vastama reklaamiseaduses toodud üldnõuetele. Ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud meditsiiniseadme või teenuse reklaam peab sisaldama sellekohast teavet. Seadmete reklaamimisel on keelatud kasutada teksti, nimesid, kaubamärke, kujutisi, väljendeid ja tähiseid, mis võivad eksitada kasutajat või patsienti seadme sihtotstarbe, ohutuse ja toimivusega osas seeläbi, et seadmele omistatakse funktsioonid ja omadused, mida sellel tegelikult ei ole. Keelatud on ka jätta ekslikku muljet seadme abil ravimisest või diagnoosimisest. Teavitada tuleb võimalikest riskidest, mis võivad kaasneda seadme kasutamisega vastavalt selle sihtotstarbele.

Eksitavaid väiteid leidub COVID-19 pandeemiaga seotud meditsiiniseadmete reklaamides, näiteks meditsiinilised maskid ja COVID-19 kiirtestid. Neid leidub müügipakkumistes või esitatakse suhtluses klientidega. Levitajad väidavad, et mask või test on Terviseameti poolt soovitatud või viidatakse seadme registreerimisele Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogus (MSA). Seadmete kandmine andmekogusse ei tähenda ameti heakskiitu.

Levitajatel palume oma meditsiiniseadmete reklaamid üle vaadata ja veenduda, et nendes ei oleks eksitavaid väiteid.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Terviseamet