Sotsiaalministeerium

Pressiteade

02.11.2021

Sotsiaalministeeriumi juures kogunenud riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon leidis endiselt, et tõhustusdoose tuleks teha eeskätt vanemaealistele ja hooldekodude elanikele. Vajadusel võib tõhustusdoosi teha esmasest kuurist kuue kuu möödumisel ka teistele üle 18-aastastele inimestele. Raskete COVID-19 haigusjuhtude ja seeläbi tervishoiusüsteemi ülekoormuse ennetamiseks tuleb ekspertide hinnangul keskenduda jätkuvalt veel vaktsineerimata inimeste vaktsineerimisele.

„Kõige enam vajavad tõhustusdoosi jätkuvalt vanemaealised ja hoolekandeasutuste elanikud, kelle puhul võib immuunsuse nõrgenemine põhjustada rasket haigestumist,“ ütles riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige, kaasprofessor Marje Oona. „Epidemioloogilise olukorra kiire halvenemise tõttu vaatasime senised seisukohad üle. Eksperdid leiavad, et praeguses olukorras võib tõhustusdoose võimaldada kõigile täisealistele vähemalt kuue kuu möödumisel esmasest vaktsineerimiskuurist.“

Ekspertide hinnangul tuleb kaasuvate riskifaktoriteta 18-65-aastaste täiskasvanute COVID-19 tõhustusdoosiga vaktsineerimisel arvestada, et tõhustusdoosi hilisemal manustamisel püsib immuunsus paremini.

Oktoobri alguses kogunenud ekspertkomisjon andis COVID-19 tõhustusdooside soovituse üle 65-aastastele ja hooldekodude elanikele. Komisjon leidis, et ülejäänud elanikkonnale alates 18. eluaastast võib pakkuda tõhustusdoosi vähemalt kaheksa kuu möödumisel esmase vaktsineerimiskuuri läbimisest. Uue soovituse järgi võib tõhustusdoosi võimaldada kõigile täisealistele vähemalt kuue kuu möödumisel esmasest vaktsineerimiskuurist, arvestades kriitilist epidemioloogilist olukorda.

Esmaspäeval, 25. oktoobril kogunenud Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee hindas vaktsiinitootja Moderna COVID-19 vaktsiini Spikevax kasutamist tõhustusdoosina. Komitee otsustas, et tõhustusdoosi manustamist võib kaaluda vähemalt kuus kuni kaheksa kuud pärast teist vaktsiinidoosi 18-aastastel ja vanematel inimestel. Seega on võimalik tõhustus doosina kasutada nii Pfizer/BioNTech vaktsiini Comirnaty kui Moderna vaktsiini Spikevax, sõltumata sellest, millise vaktsiiniga on läbitud esmane vaktsineerimiskuur. Spikevax vaktsiini tõhustusdoos on 0,25 ml, st pool esmaseks vaktsineerimiseks kasutatud annusest.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium