Terviseamet

Pressiteade

22.10.2021

Terviseamet alustas riikliku arstiabi tagamiseks perearstita laste nimistutesse määramist.

Terviseameti tervishoiukorralduse ja toimepidevuse osakonna juhataja Ragnar Vaiknemetsa kinnitusel on 2017. aastast registreeritud Eestis sündinud lapsed automaatselt ema perearsti nimistusse. „Sellele vaatamata on varasemast perioodist umbes 3000 perearstita last, kellel puudub läbi riikliku süsteemi arstiabi kättesaadavus,“ selgitas ta.

Vaiknemetsa sõnul on Terviseametil Tervishoiuteenuste korraldamise seadusest tulenevast sättest kohustus määrata perearstita laps nimistusse. „Perearsti teenuse kasutamine on võimalus, mitte kohustus. Riik peab tagama lapsele tasuta arstiabi ja Terviseamet soovib, et igal lapsevanemal oleks võimalus abi saamiseks pöörduda lapse perearsti poole,“ lisas ta.

Laps määratakse kas ema või isa perearsti nimistusse, arvestades, et lapse ja vanema elukoht on registreeritud samale aadressile. Nimistusse määramisel juhindub Terviseamet patsientide arvust, valides väiksema nimistuga perearsti. Perearst saab lapsevanemaga ühendust juba nimistus oleva lapsevanema kontaktandmete abil.

Igal Eesti kodanikul ja elamisloa alusel Eestis viibival välismaalasel on õigus end perearsti nimistusse registreerida ning kirjaliku avalduse alusel perearsti vahetada.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Terviseamet