Sotsiaalministeerium

Pressiteade

14.10.2021

Eelmise aasta kevadel käivitas sotsiaalministeerium omavalitsustele arenguprogrammi, et tuua Ida-Virumaale uusi oskusi ja teadmisi sotsiaalteenustest, mis lähtuksid inimese tegelikust abivajadusest. Programmi tulemusena said kõik kaheksa Ida-Virumaa omavalitsust üle 2,6 miljoni euro toetust, et parandada kohalikke eripärasid arvestades sotsiaalvaldkonna teenuste kättesaadavust täisealistele erivajadusega inimestele.

Arenguprogramm „Pöördepunkt“ on riigi esmane katseprojekt, et toetada ühte kohalikku piirkonda ja motiveerida omavalitsusi ning nende partnereid omavahel koostööd tegema. Samuti oli eesmärk julgustada KOVe arendama sotsiaalteenuste pakkumisel uuenduslikke lahendusi, mis tähendab juba väljatöötatud teenuste ümberkujundamist lähtuvalt inimese tegelikust abivajadusest.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo viibib täna Ida-Virumaal, et tunnustada sealseid omavalitsusi, kes on aasta jooksul märgatavalt rohkem hakanud sotsiaalvaldkonnale tähelepanu pöörama.

Sotsiaalkaitseministri sõnul ei ole Ida-Virumaa kohalikud omavalitsused 2015. aastast osalenud üheski Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoorus, et arendada kohalikke sotsiaalteenuseid. „Seetõttu on suur rõõm näha, et sel aastal esitasid kõik kaheksa Ida-Virumaa omavalitsust arenguprogrammi järel taotlused erinevateks tegevusteks, mis aitavad inimestel iseseisvamalt hakkama saada ja vähendavad lähedaste koormust,“ ütles Riisalo.

„Oluline on, et vanemaealine või erivajadusega inimene saaks elada pikaajaliselt iseseisvat elu, kas pere keskel või kogukonnas talle selleks mõeldud spetsiaalsete teenuste toel. Ida-Virumaal on puudega inimeste osakaal kõrge ja kasvutendentsis kõikides vanuserühmades. Seetõttu on oluline, et sealsetes omavalitsustes pakutaks hoolekandelist abi võrdväärse kvaliteedi ja kättesaadavusega ning sotsiaalvaldkonna töötajad jõuaksid iga üksiku abivajajani,“ lisas Riisalo.

Esitatud projektid toetavad inimese iseseisvat toimetulekut igapäevaelus ning hõlmavad näiteks koduhooldusteenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamist, sotsiaaltranspordi arendamist ning dementsuse päevakeskuse loomist. Lisaks on omavalitsustel võimalik toetuse abil palgata endale lisatööjõudu ning katta teenuste arendamisega seotud kulusid.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium