Pressiteade

24.09.2021

15. septembril kogunesid esmakordselt Eesti haiglate patsientide nõukojad ühisele veebikohtumisele. Kohtumisel jagati kogemusi ja probleemkohti ning arutleti teemadel, kus ühisosasid leiti.

Patsientide nõukojad on ühendused haiglate juures, mille eesmärgiks on patsientide ja lähedaste kogemuste, arvamuste ja ettepanekute kaasamine haigla tervishoiuteenuste arendamisel ja inimkesksemaks muutmisel. Kuigi mujal maailmas on sellised ühendused tavapärased, loodi Eestis esimesed patsientide nõukojad 2019. aastal, et anda täiendust senistele tagasiside meetoditele: rahulolu-uuringutele ja ettepanekute-kaebuste süsteemidele.

Patsientide nõukojad on tänase seisuga loodud viie Eesti haigla juurde: Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, Kuressaare Haigla, Viljandi Haigla ja Pärnu Haigla. Kuigi kooslused ja tööprotsessid nõukodades erinevad, on patsientide nõukodade senised sisendid haiglatele olnud sarnased: ettepanekud patsientidele jagatava informatsiooni piisavuse ja kättesaadavuse osas, patsientidele toetavate teenuste loomine (nt patsiendikoolid ja vestlusringid), füüsilise haigla keskkonna parendamine ning erinevates projektides patsientide vaatega osalemine.

Kohtumise algataja, Pärnu Haigla patsientide nõukoja esimehe Roland Leesmenti sõnul vajaksid nõukojad edaspidigi ühiskohtumisi. “Esimene kohtumine möödus kiirelt: iga nõukoja esindaja tutvustas oma nõukoja loomise tausta, haiglale antud sisendeid ning murekohti, millega edaspidi soovitakse tegeleda. Patsientide nõukodade ühiskohtumistel soovime edaspidi leida sellised ühisosasid, mille arendamisest saaksid kasu kõik Eesti haiglad,” lisas Roland Leesment. Patsientide nõukodade järgmine ühiskohtumine toimub järgmisel kevadel ja selle kutsub kokku Tartu Ülikooli Kliinikumi patsientide nõukoda.

Pärnu Haigla Patsientide nõukoda