Sotsiaalministeerium

Pressiteade

28.08.2021

Eesti inimeste ohutunnetus koroonaviiruse leviku suhtes on võrreldes juuniga praeguseks neljakordistunud – kui juunis hindas olukorda kriitiliseks 10% elanikest, siis augustis juba 39 protsenti, selgub Sotsiaalministeeriumi tellimusel 16.-23. augustil Turu-uuringute AS tehtud elanikkonnaküsitlusest.

Augustis hindas koroonaviiruse leviku olukorda kriitiliseks 39% elanikest, 38% leiab, et terav kriis on möödas, kuid endiselt tuleb säilitada valvsust ja järgida ohutusmeetmeid. 14% inimeste hinnangul pole olukord kriitiline olnudki ning sellele on üle reageeritud.

„Hinnangud olukorra kriitilisusele seostuvad suhtumisega COVID-19 vastasesse vaktsineerimisse – inimesed, kes on haiguse vastu vaktsineeritud või seda kindlasti teha soovivad, tunnetavad olukorda kriitilisemana kui vaktsineerimises kõhklejad või selle vastased. Inimesed, kes end vaktsineerida ei soovi, arvavad seevastu keskmisest sagedamini, et olukorrale on üle reageeritud. Nii arvab 60 protsenti inimestest, kes end kindlasti vaktsineerida ei soovi,“ ütles Turu-uuringute AS uuringujuht Vaike Vainu.

Inimesed hindavad end koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmetega hästi (36%) või üldjoontes (50%) kursis olevaks. Vaid 1% inimestest ei ole enda hinnangul meetmetega üldse kursis. Keskmisest sagedamini hindavad oma teadlikkust meetmetest heaks muudest rahvustest, kõrgharidusega või Kirde-Eestis elavad inimesed. Keskmisest madalam on teadlikkus kehtivatest meetmetest ning huvi antud teema vastu nende inimeste seas, kes enda vaktsineerimisele kindlalt vastu on.

Kehtivaid piiranguid toetab 37% (juunis 60%) inimestest. Võrreldes juuniga on inimeste rahulolematus kehtivate piirangutega kasvanud, samas on oluliselt suurenenud ka ootus piirangute karmistamisele – kui juunis toetas piirangute karmistamist 18%, siis augustis juba 36% inimestest. Piirangute leevendamist pooldab 22% elanikest (juunis 18%). Piirangute karmistamise pooldajaid on keskmisest enam vanemaealiste, eestlaste ning vaktsineeritute seas. Ootust piirangute leevendamiseks väljendavad keskmisest sagedamini 25-49-aastased, muudest rahvustest elanikud, ning inimesed, kes on koroonaviiruse kas läbi põdenud või ei soovi lasta end vaktsineerida.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium