Sotsiaalministeerium

Pressiteade

13.08.2021

Valitsus kiitis heaks bioloogiliste ohutegurite määruse, mis võimaldab tööandjatel täiendava ennetusmeetmena küsida töötajalt tõendit COVID-19 haiguse läbipõdemise, negatiivse testi tulemuse või vaktsineerimise kohta. Tööandja ülesanne on töökeskkonna riskianalüüsiga välja selgitada nakkusoht töökohal, et paremini kaitsta nii töötajate kui klientide tervist.

Peaminister Kaja Kallas tõdes, et koroonaviiruse epideemiline levik kohustab nii valitsust kui tööandjaid tagama võimalikult ohutut töökeskkonda, et tööelu saaks normaalselt jätkuda. „Eestis on ligikaudu 600 000 palgatöötajat ja me teame, et viirus levib praegu eelkõige tööealise elanikkonna hulgas. Oleme valitsuses astunud samme, et tagada inimeste ohutust avalikus ruumis, kuid epideemia olukorras on hädavajalik, et ka tööl käimine oleks võimalikult turvaline inimesele endale, tema töökaaslastele ja klientidele. COVID-19 suhtes nakkusohutuks muudetud töökeskkond aitab meil kasvava nakkustrendi tingimustes kaitsta inimeste tervist, säilitada töökohti ja ennetada uusi piiranguid.“

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on töökeskkonna ohutuse tõstmine vajalik, kuna viiruse leviku takistamiseks on oluline lisaks klientide ja patsientide ohutusele kindlustada ka see, et nendega kokku puutuvad töötajad oleksid võimalikult nakkusohutud. “Parim viis enda ja teiste tervise kaitseks ning ühiskonna avatuna hoidmiseks on jätkuvalt vaktsineerimine. Konkreetsete abinõude valik ja alternatiivide kaalumine on aga tööandja teha, vastavalt riskide suurusele ning oma võimalustele.”

Tuginedes töökeskkonna riskianalüüsile võib tööandja hakata nõudma paljude inimestega kokku puutuvalt töötajalt nakkusohutuse tõendamist või muude abinõude kasutuselevõtmist, mis nakkusohtu vähendavad, näiteks isikukaitsevahendite kasutamist. Nakkusohutust saab tõendada COVID-19 haiguse läbipõdemise, testimise või vaktsineerimise tõendiga.

Määruse koostamisel küsiti arvamust Eesti Tööandjate Keskliidult, Eesti Kaubandus-Tööstuskojalt, Eesti Ametiühingute Keskliidult, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioonilt, Tööinspektsioonilt, Terviseametilt, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioonilt TALO, MTÜ Eesti Personalijuhtimise Ühingult PARE ja Eesti Töötervishoiuarstide Seltsilt.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium