Sotsiaalministeerium

Pressiteade

03.07.2021

Ida-Virumaa eakate vähese COVID-19 vastu vaktsineerituse taga on peamiselt vähene usaldus uute vaktsiinide vastu ning hirm kõrvalmõjude ees. Seda aitaks leevendada perearstide poolne nõustamine ja soovitus vaktsineerida, selgus Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi viidud uuringust.

Lisaks ei nähta mõtet vaktsineerida, kuna usutakse, et piirangute ja ettevaatusabinõude järgimine kaitseb koroonasse nakatumise eest piisavalt hästi ning COVID-19 ei peeta tõsiseks haiguseks. Usutakse ka, et kui teised ümberringi end vaktsineerivad, siis on ka nemad kaitstud.

Uuringus küsiti ka, mis veenaks intervjueeritavaid end vaktsineerima. „Selgelt tuli välja, et oodatakse perearsti poolt konkreetset soovitust. Soovitakse, et viidaks läbi vaktsineerimiseelne tervisekontroll ja et pärast süsti saamist patsienti ka pikemalt jälgitaks. Oluliseks peetakse ka juba vaktsineeritute positiivset eeskuju ning et vaktsineeritutel on piirangute ajal võimalik kohtuda pereliikmete ja sõpradega,“ ütles uuringu läbiviija, Visiit Primo OÜ uurimisgrupi juht Jelena Rootamm-Valter.

Lisaks aitaks uuringu tulemuste põhjal Ida-Virumaa eakaid inimesi vaktsineerima motiveerida selge ja konkreetne info COVID-19 ohtlikkusest ning paremad teadmised Eestis pakutavate vaktsiinide kaitsva toime kohta.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium