Eesti Haigekassa

Pressiteade

27.06.2021

Sel aastal on tervishoiutöötajad kaugteel eriarstiabi osutanud üle 122 000 korra. Tagasiside järgi on 91% patsientidest teenusega rahul, kuid arenguruumi nähakse nii videolahenduse kasutamisel kui ka vastuvõtu kestvuses.

Et saada parem ülevaade kaugteenuste toimimisest ja teenuseid veel kasutajasõbralikumaks arendada, küsib haigekassa e-kirja teel patsientide arvamust. Selle aasta märtsikuu jooksul distantsilt eriarstiabi saanute tagasiside näitas, et 91% patsientidest olid kogemusega rahul – kaugvastuvõtt või -teraapia annab võimaluse abi saamiseks arstiga suhelda oma kodust lahkumata ning seega oluliselt nii inimese aega kui ka raha kokku hoida.

Oli ka neid, kes leidsid põhjust rahulolematuseks. Selleks andis alust näiteks eelnevalt kokku leppimata vastuvõtuaeg, kontaktvastuvõtuks võimaluse puudumine või liiga lühikest aega kestnud vastuvõtt. Samuti oleksid mitmed patsiendid eelistanud telefonivastuvõtu asemel sidevahendiks hoopis videolahendust.

Haigekassa kaugteenuste projektijuht Jaarika Järviste sõnas, et kuna kaugteenuste kasutuselevõtt on toimunud paralleelselt patsientide käest tagasiside küsimisega, on nii haigekassal kui ka teenuse osutajatel hea pilt sellest, millega rahul olla ja mis suunad vajaksid edasi arendamist. „Kaugteenuseid arendama hakates ei teadnud me täpselt, milliseks kujunevad kitsaskohad. Oleme patsientide tagasisidele tänulikud ja püüame selle abil koos partneritega teenuste kvaliteeti parandada ning üle Eesti ühtlustada,“ ütles Järviste.

Haigekassa rahastab tänaseks kaugteenustena nii kaugvastuvõtte kui ka -teraapiaid. Need võivad toimuda nii telefonikõne, veebivestluse kui ka videolahenduse vahendusel ning teisel pool patsienti võib olla nii arst, õde, ämmaemand kui ka tugispetsialist. Märtsikuu raviarvete statistika näitab, et 42% kaugteel toimunud teenustest osutati psühhiaatria erialal. Sellele järgnesid günekoloogia, endokrinoloogia ja neuroloogia.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Eesti Haigekassa