Sotsiaalministeerium

Pressiteade

17.06.2021

Eesti Tööandjate Keskliidu tellitud ja Turu-uuringute AS läbiviidud tööandjate küsitlus näitas, et suurenenud on vähenenud töövõimega inimeste kaasamine tööturule, kuid suurem võiks olla tööandjate teadlikkus riigi pakutavatest toetusmeetmetest.

Uuringu andmetel hindab 64% tööandjatest vähenenud töövõimet pigem teisejärguliseks ja perioodil 2015–2021 on suurenenud vähenenud töövõimega inimesi palganud tööandjate osakaal, kasvades 29%-lt 33%-le. Sealjuures on näitaja suurenenud eelkõige avalikus sektoris.

„Töötavate vähenenud töövõimega inimeste arvu kasv ning neid tööle võtnud tööandjate osakaalu suurenemine näitab liikumist töövõimereformile seatud eesmärkide suunas,“ ütles sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna juhataja Brit Rammul. „Muutust on toetanud ka suurem paindlikkus töösuhetes – inimesed soovivad ja tööandjad on valmis pakkuma enam osaajaga tööd ning töötamist kaugtöö vormis.“

Tööle kandideerija edukus sõltub mitte niivõrd kandidaadi vähenenud töövõime olemasolust, vaid tema personaalsetest omadustest.

„Kuigi valdav osa tööandjatest peab vähenenud töövõimega inimeste töölevõtmist sotsiaalselt vastutustundlikuks teoks, tööandjad ise sellistest motiividest töötajate valikul ei lähtu – olulisemaks peetakse töötaja motivatsiooni, kvalifikatsiooni ja oskusi,“ ütles Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas. Seetõttu on Aasa sõnul tööhõive tõstmiseks esmajärjekorras mõistlik panustada teenustesse, mis toetavad inimeste konkurentsivõimet tööturul – karjäärinõustamist, täiendkoolitusi ja ümberõpet.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium