Sotsiaalministeerium

Pressiteade

19.05.2021

Täna, 19. mail tähistatakse perearstide päeva.Perearstid ja nende meeskonnad on inimese jaoks kõige kodulähedasemad tervishoiutöötajad, kelle roll ja panus nii viiruse tõkestamisel kui COVID-19 vaktsineerimisel on olnud hindamatu, ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

„Perearstikeskuste töökoormus kasvas COVID-19 kriisi tõttu märkimisväärselt. Perearstid ja nende meeskonnad on olnud läbi kriisi inimeste jaoks olemas, nõustanud oma patsiente ja aidanud neil nakkuskahtluse korral kiiresti testimisele jõuda,“ ütles tervise- ja tööminister *Tanel Kiik. *„COVID-19 vaktsineerimisel on olnud perearstide panus hindamatu. Oleme vanemaealiste seas enamikus maakondades kõrge vaktsineerimisega hõlmatuseni jõudnud just tänu perearstidele ja pereõdedele, kes on oma nimistu patsiente vaktsineerimisele kutsunud, neid veennud ja väsimatult vastanud inimeste vaktsineerimise teemalistele küsimustele.“

Enam kui 60 protsenti kõigist vaktsineerimistest tehtud perearstikeskustes. Juba üheteistkümnes maakonnas on üle 70-aastaste vaktsineerimisega hõlmatus ületanud 70 protsenti, seitsmes maakonnas 75 protsenti. Kõigist COVID-19 riskirühma kuuluvatest inimestest on praeguseks vaktsineeritud ligi 60 protsenti. „Eesti inimeste usaldus perearstide ja -õdede suhtes on teenitult kõrge ning tänu sellele on olnud kõrge ka inimeste vaktsineerimisvalmidus. Tänan kõiki perearste ja pereõdesid kogu selle pühendumise ja panuse ning oma patsientide tervise eest seismise eest,“ ütles minister Tanel Kiik.

Ministri sõnul on viimaste aastate jooksul astutud mitmeid olulisi samme esmatasandi tervishoiu tugevdamiseks ja rida muudatusi on veel ettevalmistamisel. „Üle Eesti on avatud uusi tervisekeskuseid, mis pakuvad paremaid ja kaasaegsemaid töötingimusi perearstidele ja nende meeskondadele ning laiemat ringi teenuseid patsientidele. Lisaks oleme teinud vajalikke muudatusi seadusandluses, et toetada noorte perearstide tööletulekut ja ka kaugemates piirkondades tegutsevaid perearstikeskuseid,“ ütles minister Tanel Kiik. „Oluline on, et noorte perearstide sisenemine peremeditsiini oleks sujuvam, teisalt peame enam toetama ja hoidma ka juba töötavaid perearste selle vastutusrikka töö juures, et tagada ka edaspidi perearstiabi kättesaadavus kõigis Eesti piirkondades.“

Eesti Perearstide Selts, Terviseamet, Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeerium sõlmisid 2019. aasta 19. märtsil koostöökokkuleppe perearstiabi jätkusuutlikkuse tagamiseks. Lepingus rõhutati, et esmatasandi arstiabi kättesaadavus kõigis Eesti piirkondades on riiklik tervishoiukorralduslik prioriteet.

Sotsiaalministeerium