Eesti Õdede Liit

Pressiteade

13.05.2021

President Kersti Kaljulaid andis tänasel rahvusvahelisel õdede päeval üle Aasta Õe ja Aasta Hooldustöötaja tiitlid. Esmakordselt valiti aasta õeks kaks õde – Tartu Ülikooli Kliinikumi õendusabi osakonna juhataja Angelika Lall ja Valga haigla kiirabi õe-brigaadijuhi Marje Rebane. Aasta Hooldustöötajaks valiti Tartu Ülikooli Kliinikumi COVID-19 intensiivravi osakonna hooldaja Margit Hünnonen.

„2021. aasta on mitmes mõttes erakordne aasta. Erakordselt on meil kaks Aasta Õe tiitli laureaati, sest nende kahe tööka, empaatilise ja targa daami vahel jagunesid Eesti Õdede Liidu volikogu hääled nii põhi- kui ka kordushääletusel võrdselt. Tänasel õdede päeval kuulutame erandkorras välja ka aasta hooldustöötaja. Aasta Hooldustöötajaks valitud Margit Hünnoneni iseloomustab kindlasti suurepärane teadmiste ja oskuste pagas, aga ka koostöövalmidus ja empaatiavõime,“ ütles Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

AASTA ÕDE 2021 – Angelika Lall
> Angelika Lalli on töötanud Tartu Ülikooli Kliinikumis õena 31 aastat. Töö erinevates valdkondades on andnud talle suurepärased teadmised, oskused ja kogemused, mida ta on jaganud nii elanikkonna kui ka kolleegidega. Angelika Lalli tööalastest saavutustest väärib märkimist TÜKi taastus- ja järelravi osakonna töö käivitamine 2002. aastal. Samuti on ta andnud suure panuse iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse arendamises nii TÜKis kui ka kogu vabariigis. Hetkel töötab ta Tartu Ülikooli kliinikumis statsionaarse õendusabi osakonna juhatajana. Angelika on õe elukutset alati kõrgelt hinnanud ning innustanud ka noori kolleege empaatiliselt mõistma ja toetama nii patsiente kui ka nende lähedasi.

AASTA ÕDE 2021 – Marje Rebane
> Marje Rebane on töötanud õena 28 aastat nii Tartu Ülikooli Kliinikumis kui ka Valga Haiglas. Enamuse sellest on ta töötanud erakorralise meditsiini õena, aga ka psühhiaatria ja sisehaiguste valdkonnas ning osa aega ka kõrva-nina-kurgu kabinetis. Hetkel töötab ta nii kiirabi õe-brigaadijuhi kui ka kõrva-nina-kurgukabineti õena. Tal on pikaajaline kogemus usaldusisikuna ning julgus rääkida kaasa õdede ja hooldustöötajate töötingimuste parendamises. Ta on läbinud eriõe väljaõppe ning julgustab pidevalt nii noori kui ka vanemaid kolleege end täiendama.

AASTA HOOLDUSTÖÖTAJA 2021 – Margit Hünnonen
> Margit Hünnoneni on toonud hooldustöö juurde isiklik kogemus. Lähedase hooldamine viis ta õppima hooldustöötajaks, mis on tema tööks olnud viimased kuus aastat. Lisaks põhitööle panustab ta ka uute ja praeguste hooldustöötajate õpetamisesse. Ta on oma töös nii hea, et võitis üle-Eestilise kutsemeistri võistluse “Noormeister 2017”. Tema imeline empaatiavõime on kaugele tuntav. Tal on hea omadus säilitada inimlikkus ka kõige ekstreemsemates olukordades ning see on silma jäänud nii kolleegidele kui ka patsientidele. Hetkel töötab Tartu Ülikooli Kliinikumi esimeses COVID-19 intensiivravi osakonnas ehk kõige raskemas seisus haigetega.

Aasta Õe ja Aasta Hooldustöötaja tiitli laureaadid valib Eesti Õdede Liidu volikogu salajasel hääletusel. Kandidaate saavad esitada kõik Eesti Õdede Liidu liikmed. Hinnatakse koostöövalmidust, toimekust, abivalmidust, panust EÕL tegevusse ja elanikkonnale.

Eesti Õdede Liit on kutseorganisatsioon ja ametiühing. Liit on seadnud oma eesmärgiks elanikkonna tervise, õenduse arengu ning inimeste terviseteadlikkuse edendamise. Eesti Õdede Liit osaleb Rahvusvahelise Õdede Nõukogu ja Euroopa Õdede Nõukogu tegevuses.

Eesti Õdede Liit