Sotsiaalministeerium

Pressiteade

06.05.2021

Sotsiaalministeerium koostöös Euroopa Komisjoniga analüüsib Eesti eriarstiabi ja haiglavõrgu korraldust, et koostada inimkeskse ja integreeritud haiglavõrgu plaan aastani 2040. Projekti järgmises etapis toimub maikuu jooksul neli virtuaalset töötuba, mille käigus koostatakse koos tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna partneritega haiglavõrgu tulevikustsenaariumid. Kaasamisüritused toimuvad 6., 13., 20. mail ja 3. juunil 2021.

„Meditsiin areneb ja avab tervishoius uusi võimalusi, samal ajal muutuvad elanikkonna tervisevajadused – eluea pikenemisega kaasneb rahvastiku vananemine, kasvavad inimeste ootused tervishoiule ja valmisolek ise oma tervise eest rohkem hoolt kanda. Tervishoiusüsteem peab muutuvate vajadustega kohanema ning pigem sammu võrra ees olema. Praegune COVID-19 kriis on toonud teravalt esile tervishoiutöötajate puuduse nii suuremates kui väiksemates keskustes, aga ka vajaduse tõhustada koostööd erinevate tervishoiuasutuste vahel. Samuti on selgelt vaja tervisevaldkonna teenuseid nii valdkonna siseselt kui ka sotsiaalteenustega terviklikumalt integreerida,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Meie eesmärk on koos tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna partneritega jõuda võimalike tulevikustsenaariumiteni, et töötada välja inimkeskse ja integreeritud haiglavõrgu plaan aastani 2040.“

Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppeli sõnul on projekti eesmärk parandada tervishoiuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. „Projekt koosneb neljast etapist. Praeguseks on kaardistatud haiglate hetkeolukord ning koostatud prognoosimudel aastateks 2040 ja 2060. Kaasamisürituste sarjaga käivitame projekti kolmanda etapi haiglavõrgu tulevikustsenaariumite koostamiseks. Selleks toimub kuu aja jooksul neli töötuba koostöös ekspertidega sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnast,“ ütles Agris Koppel.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium