Sotsiaalministeerium

Pressiteade

05.05.2021

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse, millega on plaanis tõsta töötervishoiuteenuse kvaliteeti ning suurendada töötervishoiuarstide ja perearstide koostööd tööga seotud haigestumise diagnoosimisel ja ravil.

Ettepaneku kohaselt laiendatakse senist töötervishoiukontrolli terviklikuks töötervishoiuteenuseks, mis lähtub senisest enam töökeskkonna riskianalüüsist ja töötajate vajadustest. Sellega muutuvad tulevikus ka töötervishoiuarstide ettekirjutused ja soovitused personaalsemaks ning paraneb tööandjate ja töötervishoiuarstide koostöö tervist hoidva töökeskkonna loomisel.

„Tööandjad peaksid tervisekontrolli korraldamisel võtma rohkem arvesse töökeskkonna riskianalüüse, mitte pakkuma nn terviseuuringute standardpakette, mis ei lähtu tegelikest töökeskkonnas olevatest riskidest ega töötajate vajadustest. Tulemuseks võivad olla liiga üldised soovitused, millest ei ole abi töökeskkonna ohutumaks kujundamisel. On teada, et Töötervishoiuteenuse uuringu (PDF) andmetel on vaid 27% tööandjatest lähtunud tervisekontrolli korraldamisel töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest ning samas on 64% tööandjate hinnangul töötervishoiuarstide soovitused liialt üldised ja ühetaolised,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium