Sotsiaalministeerium

Pressiteade

04.05.2021

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kohtus Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning kohalike omavalitsustega, et arutada, kuidas kohalikud omavalitsused saaksid paremini panustada inimeste vaimse tervise toetamisse, nii erinevate teenuste pakkumise kui muude kogukondlike algatuste kaudu.

„Vaimse tervise teenused, eriti Covid-19 tingimustes, on kohalike omavalitsuste ettepanekuna ka 2022. aasta eelarve läbirääkimiste teema, kus oleme leppinud kokku dialoogi jätkumise,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. “Ennetuse läbi soovime aidata kaasa inimeste stressitaseme vähendamisele ja depressiooni ennetamisele ning tuvastamisel abistamisele. Aga kui mõtleme sellele, mida tähendab ennetus kohalike omavalitsuste jaoks, siis tähendab see toetava keskkonna loomist ja sotsiaalhoolekande poolset toetust ning inimeste informeerimist abivõimalustest. Kriisis peitub võimalus efektiivsemaks abimeetmete ümberkorraldamiseks ja ühtlustamiseks.”

Ülevaate kriisi mõjudest vaimsele tervisele tegi sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna nõunik Marre Karu, kes tõi välja, et enim on kriisis kannatada saanud noorte vaimne tervis ning kõrgeim stressitase on pigem suurtes linnades elavatel inimestel.

Kohtumisel tutvustati ka sotsiaalministeeriumi poolt kohalike omavalitsuste seas läbiviidud vaimse tervise teemalise infokorje tulemusi, mille eesmärk oli saada teada millised probleemid on inimestel kerkinud seoses Covid-19 kriisiga, millist vaimse tervise tuge omavalitsused seni on inimestele pakkunud ja kuhu kavatsetakse suunata täiendavad lisaeelarve vahendid. Küsitluses selgus, et 72% omavalitsustes on vaimse tervise abivajadus kasvanud. Suurimateks probleemideks tunnistati perevägivalla kasvu, distantsõppe ja alkoholismiga seotud probleeme.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium