Sotsiaalministeerium

Pressiteade

02.05.2021

Kuigi nakatumiste tase on endiselt väga kõrge, on Eesti inimeste ohutunnetus koroonaviiruse leviku suhtes langenud eelmise aasta kevadsuvisele tasemele. Soosiv suhtumine COVID-19 vastasesse vaktsineerimisse püsib kõrgel, selgub sotsiaalministeeriumi tellimusel aprilli teises pooles Turu-uuringute AS-i tehtud Eesti elanike küsitlusest.

Inimeste ohutunnetus on veidi enam kui kuu ajaga tugevalt langenud. Olukorda pidas aprilli teises pooles kriitiliseks vaid 33% inimestest. Viimati oli see näitaja niivõrd madal eelmise aasta augustis, mil olukorda pidas kriitiliseks 37% inimestest. Veel märtsi keskel pidas olukorda kriitiliseks 81% elanikest. Järsult on muutunud ka suhtumine meetmetesse. Kui veel märtsi keskpaigas leidis 55% vastajatest, et reegleid peaks karmistama, siis aprilli teiseks pooleks oli nende inimeste osakaal langenud 23 protsendini. Piirangute leevendamist pooldab 29% inimestest, mis on sama kõrge kui aasta tagasi aprilli lõpus. Samas üle 75-aastastest ootab meetmete leevendamist vaid 10%.

COVID-19 teadusnõukoja liikme, käitumisteadlase ja psühholoogi Andero Uusbergi sõnul on nakatumisnäitajate väga kõrgest tipust alla tulemine langetanud inimeste ohutunnet. „See on mõistetav, kui inimene lähtub eelmise aasta kevade kogemusest. Kuna tänavu on viirust meie seas aga kordades rohkem, tasuks mõelda, kuidas kevadet nautida ilma asjatuid riske võtmata: vabas õhus ja hajutatult, umbseid rahvarohkeid ruume vältides,“ ütles Andero Uusberg.

Elanike enesehinnanguline hoolsus viiruse piiramiseks seatud ametlike suuniste järgimisel on võrreldes märtsiga hakanud vähenema. Kui märtsi lõpus järgis 77% elanikest enda hinnangul kõiki kehtestatud suuniseid, siis aprilli lõpuks on see näitaja langenud 73 protsendini. 18% järgib enamikku suunistest (märtsi lõpus 16%), 5% järgib mõningaid suuniseid (märtsi lõpus samuti 5%) ning 3% suuniseid ei järgi (märtsi lõpus 2%).

Võrreldes märtsi lõpuga on vähenenud nii kodus püsimine (53%→45%), ürituste/koosviibimiste vältimine (71%→66%) kui ka haigusnähtudega inimestega lähikontaktide vältimine (74%→68%). Endisel tasemel püsib aga näiteks maskide kandmine, mis on ka kõige enam levinud meetmeks nakatumise vältimisel. Maske kannab 91% elanikest.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium